Ochrona danych osobowych

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „GRUPA AZOTY TRANSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
– pocztą elektroniczną: sekretariat@transtech.pl
– telefonicznie: tel. (91) 317-43-35 ,(91) 317-39-30

Inspektor ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Górka.
e-mail: iod@transtech.pl,
tel.: 500 071 091
IOD udzieli wszelkich informacji, dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przez naszą Spółkę, w tym realizacji praw, w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych dla Klientów

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółce „GRUPA AZOTY TRANSTECH SPÓŁKA Z O.O.”

Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentów

Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentów_EN

Klauzula_informacyjna_dla_oferentów

Klauzula_informacyjna_dla_oferentów_EN