Ochrona danych osobowych

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „GRUPA AZOTY TRANSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
– pocztą elektroniczną: sekretariat@transtech.pl
– telefonicznie: tel. (91) 317-43-35 ,(91) 317-39-30

Inspektor ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Górka.
e-mail: iod@transtech.pl,
tel.: 500 071 091
IOD udzieli wszelkich informacji, dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przez naszą Spółkę, w tym realizacji praw, w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych dla Klientów

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych dla Kontrahentów „GRUPA AZOTY TRANSTECH SPÓŁKA Z O.O.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółce „GRUPA AZOTY TRANSTECH SPÓŁKA Z O.O.”

Klauzula informacyjna dla Oferentow