Ochrona danych osobowych

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSTECH” USLUGI SPRZĘTOWE I TRANSPORTOWE SP. Z O.O. W POLICACH, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
– listownie: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
– pocztą elektroniczną: sekretariat@transtech.pl
– telefonicznie: tel. (91) 317-43-35 ,(91) 317-39-30

Inspektor ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Górka.
e-mail: iod@transtech.pl,
tel.: 500 071 091
IOD udzieli wszelkich informacji, dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przez naszą Spółkę, w tym realizacji praw, w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych dla Klientów

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych dla Kontrahentów „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.